ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια πινακίδων ενημέρωσης κοινού για τις ακτές κολύμβησης

Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έτος: 2018

Ποσό: 90.162,88 €

Related Projects