ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκτύπωση υλικού προβολής για την προώθηση της εκδήλωσης “Βραδιά του Ερευνητή 2019”

Φορέας: ΕΚΕΤΑ

Έτος: 2019

Ποσό: 4.216,00 €

Related Projects