ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση διαφημιστικού Banner για τις ανάγκες της “Απογραφής Πληθυσμού 2021”

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Έτος: 2021

Ποσό: 10.974,00 €

Related Projects