ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια ειδών εκτύπωσης σε χαρτί, ύφασμα και λοιπά υλικά

Φορέας: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Έτος: 2020

Ποσό: 20.700,56 €

Related Projects