Η CloudPrint Μον. ΙΚΕ, είναι μία εταιρεία με μεγάλη εξειδίκευση στο χώρο της έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι ότι έχει μεγάλη εμπειρία σε έργα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας σε έργα που αφορούν Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εξειδίκευσή της σε έργα ΟΤΑ της δίνει το πλεονέκτημα να κατανοεί πλήρως τις απαιτήσεις του έργου, συγκριτικά με άλλες εταιρίες με παρεμφερή επαγγελματικά αντικείμενα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται  στο χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων μικρής και μεγάλης διάστασης. Οι εξειδικευμένες γνώσεις και αστείρευτο μεράκι των ιδρυτών είναι ο λόγος ύπαρξης της CLOUDPRINT MON. ΙΚΕ, εφόσον  οι ιδρυτές της είχαν συνεργαστεί στον συγκεκριμένο χώρο πολλές δεκαετίες αποφάσισαν να τελειοποιήσουν το όραμά τους με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, η οποία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς.

Οι άρτια  τεχνολογικά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μας σε συνδυασμό με το έμπειρο εργατικό δυναμικό αποτελούν τα δυνατά όπλα της εταιρείας καθώς και την εγγύηση της  για τέλεια αποτελέσματα.

Οι μεγάλες δυνατότητες παραγωγής, η σωστή οργάνωση και η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία της στο χώρο των εκτυπώσεων, διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, με ευελιξία στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εταιρείας διαφαίνεται μέσω του ρόλου του κάθε στελέχους, ως ουσιαστικού συνεργάτη στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας και της στρατηγικής διαχείρισης των προϊόντων της. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο καίριο κεφάλαιο της CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE και με εμπειρία, τεχνογνωσία και μεράκι για την εκτύπωση εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες της.

  • Δίνουμε έμφαση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων υποστήριξης των έργων.
  • Φροντίζουμε για την συστηματική αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού με προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
  • Μεριμνούμε για την ενίσχυση της επικοινωνίας  ώστε να παρέχεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
  • Προσφέρουμε κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο προσωπικό μας και τον πελάτη.

Η υψηλή τεχνογνωσία , η εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού έχει διαμορφώσει μια ομάδα ανθρώπων με αξιόλογη προσφορά.